Reguły walki 2014

Walkę na macie sędziować będą sędziowie innej narodowości niż walczący zawodnicy.
Sędzia na macie będzie komunikować się drogą radiową z dwójką sędziów przy stoliku, którzy będą mieli do pomocy video CARE system.
Rotacja sędziów na macie będzie odbywała się zgodnie z zasadą neutralności.
Komisja Sędziowska interweniować będzie tylko w przypadku, gdy zostanie popełniony błąd, który należy zmienić. Wszelkie interwencje podejmowane będą i ew. decyzje sędziowskie zmieniane będą tylko w wyjątkowych okolicznościach, i tylko wtedy, kiedy Komisja Sędziowska uzna to za konieczne.
Komisja Sędziowska IJF, tak jak sędziowie, musi być innej narodowości niż zawodnicy na macie.
Nie ma procesu odwołań dla trenerów, ale ci ostatni mogą podejść do stolika sędziowskiego celem obejrzenia/wyjaśnienia powodu zmiany ostatecznej decyzji.

Ocena techniczna
Ippon:
IPPON to ocena o najwyższej wartości, przyznawana tylko za techniki wykonane z dużą siłą i prędkością, zakończone mocnym i efektywnym upadkiem na plecy UKE. Gdy upadek jest rolowany, bez faktycznego uderzenia, nie jest możliwe zaliczenie techniki na IPPON.
Taki sposób przyznania IPPON jest bardzo istotny i musi być konsekwentnie i spójnie egzekwowany przez cały okres kwalifikacji olimpijskich.
Yuko
Gdy zawodnik rzuca przeciwnika posiadając kontrolę nad rzutem, zaś przeciwnik pada na boczną część ciała – powinno by przyznane YUKO.
UPADEK NA MOSTEK
Wszystkie sytuacje upadku na “mostek” będą oceniane jako IPPON.
Decyzja taka zostaje podjęta ze względu na bezpieczeństwo zawodników, aby nie podejmowali oni prób ucieczki od upadku poprzez „mostek” i nie stwarzali w ten sposób sytuacji zagrożenia dla odcinka szyjnego kręgosłupa.

KARY
Podczas walki zawodnik może dostać 3 kary SHIDO, czwartą karą będzie HANSOKUMAKE (trzy ostrzeżenia i następnie dyskwalifikacja). Kara SHIDO nie daje punktów technicznych przeciwnikowi. Na koniec walki, jeśli ilość punktów technicznych na tablicy obu walczących jest wyrównana, wygrywa ten, kto ma mniej kar SHIDO. Jeżeli walka jest kontynuowana w Golden-Score, ten, kto pierwszy otrzyma kare SHIDO przegrywa walkę; walkę wygrywa także wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie punkt techniczny.

Zawodnik wymagający przyznania kary otrzymuje SHIDO w trakcie walki – bez konieczności powrotu do pozycji startowej (Matte-Shido-Hajime) – z wyjątkiem kary SHIDO, która będzie przyznane jako kara za wyjście (ucieczkę) poza pole walki.

 

Kara SHIDO:
Zrywanie uchwytu przeciwnika przy pomocy dwóch rak.
“Zabieranie” końca judogi celem uniknięcia uchwytu przeciwnika.
Uchwyt krzyżowy powinien prowadzić do natychmiastowego ataku. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku uchwytu za pas oraz uchwytu jednostronnego.

Sędziowie powinni karać zawodników, którzy nie dążą do szybkiego uchwytu lub próbują unikać uchwytu przeciwnika. Jeżeli zawodnik lub obaj zawodnicy zerwie/zerwą Kumikata dwa razy w trakcie pojedynczej „walki o uchwyt” – za trzecim razem otrzyma/otrzymają karę SHIDO.

Uchwyt pistoletowy i kieszonkowy na końcu rękawa bez natychmiastowego ataku będzie karany karą SHIDO.
Tzw. “niedźwiedzi uchwyt” nie będzie karany karą SHIDO, jeżeli zawodnik trzyma uchwyt Kumikata minimum jedną ręką.
Siłowe „sciąganie” jednorącz bądź obiema rękami przeciwnika do pozycji pochylonej bez kontynuowania ataku będzie karane SHIDO i uznane będzie jako blokowanie.
Chwyt za nadgarstek lub ręce przeciwnika celem uniknięcia jego uchwytu albo ataku powinien być karany karą SHIDO.

Fałszywy atak karany jest karą SHIDO. Jest zdefiniowany jako:
· TORI nie ma intencji rzutu.
· TORI atakuje bez Kumikata (uchwytu) lub natychmiast go puszcza w czasie ruchu.
· TORI robi pojedynczy atak lub powtarzające się ataki bez wychylenia UKE.
· TORI wkłada nogę pomiędzy nogi UKE blokując możliwość ataku.

Wyjście/pozostawienie jednej stopy poza polem walki bez natychmiastowego ataku lub/oraz brak natychmiastowego powrotu na pole walki będzie karane SHIDO. Dwie stopy poza polem walki będą karane SHIDO. Jeżeli walczący zostaje wypchnięty przez oponenta poza pole walki – ten ostatni otrzymuje kare SHIDO.

Jeżeli zawodnicy opuszcza pole walki w trakcie prawidłowej akcji technicznej – SHIDO nie będzie przyznawane.
HANSOKUMAKE – dyskwalifikacja
Wszystkie ataki lub bloki jedną lub dwoma rękami poniżej pasa w Tachi-Waza będą karane karą HANSOKUMAKE. Możliwe jest złapanie/uchwyt za nogę/nogi, kiedy obaj zawodnicy są w Ne-Waza, zaś akcja w Tachi-Waza została zakończona.
Osaekomi, Kansetsu-Waza and Shime-Waza
Osaekomi będzie kontynuowane także poza polem walki, jeżeli zostanie ogłoszone na polu walki.
Długość Osaekomi: 10 sekund daje YUKO, 15 sekund – WAZAARI i 20 sekund oznacza IPPON.
Osaekomi będzie ogłaszane także poza polem walki w przypadku, gdy akcja techniczna (rzut) zakończy się poza polem walki i jeden z zawodników niezwłocznie założy Osaekomi; analogicznie traktowane będą akcje Shime-Waza oraz Kansetsu-Waza. Gdy podczas Ne-waza UKE przejmie kontrolę i będzie kontynuował ją z sukcesem, akcja ta także zostanie zaliczona.
Kansetsu-Waza and Shime-Waza – dżwignie i duszenia
Techniki Kansetsu-Waza i Shime-Waza zainicjowane wewnątrz pola walki i uznane za skuteczne mogą być kontunuowanie nawet, jeśli zawodnicy znajdą się poza polem walki.

Osaekomi
Osaekomi ogłaszane jest, gdy zawodnik znajduje się w pozycji Kesa, Shiho lub Ura, np. Kesa-Gatame, Kami-Shiho-Gatame lub Ura – Gatame. Pozycja Ura jest teraz dozwolona.
Techniki Shime-Waza wykonywane dolną częścią klapy judogi lub pasem – bez względu na to, czyja judogi lub pas jest wykorzystywana – są niedozwolone. Niedozwolone jest duszenie wyłącznie palcami.

Cadets(juniorzy młodsi) – U 18 roczniki urodzenia 1999, 98, 97

Kadeci mogą stosować techniki Kansetsu-Waza – dźwignie.
Jeżeli kadet straci przytomność podczas techniki Shime-Waza (duszenia) – nie może on dalej kontynuować zawodów.
Komisja Sportowa zajmuje się systemem rozgrywania zawodów kadetów.
Podwójny repasaż lub inny system będzie używany, aby stworzyć sposobność dla większej ilości walk dla zawodników tej kategorii wiekowej.
UKŁON
Podczas wchodzenia na tatami, zawodnicy powinny wchodzić na pole walki równocześnie kłaniając się do siebie.
Zawodnicy nie mogą podać sobie ręki przed walką.
Kiedy zawodnicy opuszczają pole walki muszą mieć poprawioną Judogi i nie mogą rozwiązać pasa i judogi dopóki nie opuszczą pola walki.

Czas walki I dogrywka
Nie ma limitu czasu walce w Golden Score.
Decyzja Hantei jest anulowana.
Seniorzy (meżczyźni) 5 minut,
Seniorki (kobiety): 4 minuty
Juniorzy I Kadeci – bez zmian 4 minuty

WAŻENIE ZAWODNIKÓW
Oficjalna waga kategorii seniorów i juniorów odbywać się będzie na dzień przed zawodami.
Wyrywkowa kontrola wagi – zgodnie z regułami z wagi oficjalnej – odbywać się będzie w dniu zawodów przed pierwszą walką. Waga zawodnika (bez judogi) nie może być wyższa niż 5 % od oficjalnej wagi.
Np. zawodnik, walczący w kategorii wagowej do 100 kg może ważyć maksimum 105 kg bez judogi (zapis ten może być zmieniony przed rozpoczęciem kwalifikacji olimpijskiej – 30.05.2014)
Waga kadetów odbywać się będzie rankiem w dniu zawodów.
Dla zawodów drużynowych – oficjalne ważenie odbywać się będzie dzień przed zawodami. Waga zawodników, którzy nie brali udziału w zawodach indywidualnych, musi mieścić się w limicie kategorii. Dla zawodników, którzy startowali w zawodach indywidualnych przyznane będzie 2 kg tolerancji wagowej.

W przypadku dyskwalifikacji za doping zawodnik traci miejsce i medal.
Nową klasyfikacje ustali UF, kiedy będzie to możliwe.

Judogi
Wprowadza się przepis o nowych wymiarach judogi
Trwają prace nad trafniejszym sposobu pomiaru Judogi.

World Ranking List for Cadets and Juniors

Lista rankingowa Świata Kadetów i Juniorów
Lista rankingowa (WRL) dla Kadetów i Juniorów rozpocznie się 1 stycznia 2014 r. i będzie wykorzystywana przy losowaniu/rozstawianiu Kadetów (ME, MŚ) i Juniorów (MŚ, ME).

Na następnych Mistrzostwach Świata kadetów w 2015 r. zostaną rozegrane także zawody drużynowe.

 

New JUDOGI regulation ENG_POL-page-001 New JUDOGI regulation ENG_POL-page-002

Dodaj komentarz